Denk aan het milieu. Denk na voor je print!Denk aan het milieu. Denk na voor je print!

9-11-2007

Traject voor de selectie van jonge nationale elite klimmers binnen het sportklimmen

BCN

1. Internationale structuur

IFSC (International federation sport climbing) groepeert de verschillende nationale federaties, alsook de Belgische nationale federatie (CAB-BAC). De CAB-BAC vertegenwoordigt op zich de verschillende federaties, langs franstalige kant (CAB) en vlaamse kant (KBF).

2. Deelname aan Internationale wedstrijden door jongeren

De verschillende categorieën:

De leeftijden per categorie voor internationale wedstrijden zijn in het jaar 2008 als volgt:

  Geboren in
Youth B

1993, 1994

Youth A

1991, 1992

Junior

1989, 1990

Voor elke internationale wedstrijd kan de CAB-BAC (nationale federatie) maximum 4 atleten per geslacht en categorie voordragen. De nationale federatie CAB-BAC kan dus aan een maximum van 24 atleten toegang verlenen per internationale wedstrijd, en dit voor de jongerencategorieën. Voor de keuze van de atleten berust de CAB-BAC op haar nationale commissie die verantwoordelijk is voor de nationale wedstrijden, met name de BCCC (Belgian Commission for Competition Climbing). In samenwerking met de Vlaamse en Waalse federaties heeft de BCCC objectieve criteria gedefinieerd om als jongere toegang te krijgen tot internationale wedstrijden.

Criteria om deel te nemen aan internationale wedstrijden:

Het recht om deel te nemen aan internationale wedstrijden wordt toegekend aan atleten die voldoen aan volgende criteria:

De selectiecriteria om deel te mogen nemen aan internationale wedstrijden hebben enkel tot doel de 4 beschikbare plaatsen per categorie objectief toe te wijzen en staan los van mogelijke financiële steun aan de atleten.

Vermits de sport een communautaire materie is in België zijn de subsidies afhankelijk van afspraken binnen elke federatie afzonderlijk, in overleg met hun subsidiërende instantie (BLOSO voor de Vlaamse Gemeenschap, ADEPS voor de Franse Gemeenschap). Dit punt wordt nader besproken in hoofdstuk 3.

3. Federale selecties ifv subsidiëring

Elke Belgische federatie beschikt over selectiecriteria die zijn overeengekomen in akkoord met hun subsidiërende instantie (BLOSO voor de Vlaamse Gemeenschap, ADPES voor de Franse Gemeenschap).

A) KBF (nederlandstalige bergsportfederaties)

Walter Dewancker
Tel : 03/830.75.03
[email protected]

B) Club Alpin Belge (franstalige bergsportfederatie)

Binnen de 24 jonge atleten die toegang krijgen tot deelname aan internationale wedstrijden kiest de Club Alpin Belge tussen de 8 en 10 franstalige atleten om toe te treden tot het CAB-YCT team. De geselecteerde atleten binnen het CAB-YCT team genieten van subsidies voor hun trainingen en deelname aan internationale wedstrijden. Neem hiervoor contact op met de CAB.

Olivier Rouquette
0498/59.18.39
[email protected]