Kivik Francois

Geslacht: O


Resultaten 
Ranking Competitie Datum Plaats / Land Categorië Punten

2012

93 Bleau Open Bouldering Sensation 19-10-2012 Gent / BEL Heren Boulderen 153