Privé-leven

Wettelijke Mededeling

Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998, tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, stelt Belclimb de gebruikers ervan in kennis dat de persoonsgegevens die op hen betrekking hebben, in zijn bestanden worden opgenomen.

Ieder gebruiker geeft door gebruik van de formulieren op deze internetsite automatisch toestemming om de ingevulde gegevens te gebruiken voor commerciële en promotionele doeleinden.

De persoonsgegevens die u hierbij verstrekt worden opgenomen in de bestanden van Belclimb, Dreams & Associates, François Jacobslaan, 19, 1731 Zellik.

Deze gegevens worden door het Belgian Climbing Network verwerkt in het kader van de klantenadministratie, marktstudies en met het oog op het voeren van gepersonaliseerde informatie- en promotiecampagnes i.v.m. onze producten en diensten. Deze gegevens kunnen eveneens gebruikt worden voor het personaliseren van publiciteit op www.belclimb.net.

Iedere deelnemer heeft het recht om zijn gegevens in te zien en te corrigeren, alsook om zich te verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Om dit te doen volstaat het een mail te sturen naar [email protected].