Denk aan het milieu. Denk na voor je print!Denk aan het milieu. Denk na voor je print!

12-12-2006

Kapitalisme en milieu-activisme, een onmogelijke combinatie?

De recente documentaire van Al Gore over de gevaren die onze planeet loopt weet ons bang te maken. De klimatologische opwarming en natuurrampen zijn het resultaat van de ongecontroleerde menselijke activiteit op Aarde. Als we niet snel maatregelen nemen, zal het binnekort niet meer mogelijk zijn om de schade te herstellen. Bewust van deze gang van zaken, preekt de voormalige vice-president van de Verenigde Staten zijn evangelie. Hij is niet de enige in een land waar kapitalisme de gulden regel is. Het antwoord op de vraag hoe kapitalisme verzoenen met het respect voor de omgeving wordt ons door Yvon Chouinard gegeven met zijn organisatie 1% for the Planet.
Maarten Muylle schetst ons een portrait in dit artikel.