Profiel 

Bas vd Smeede

Plaats: Den Haag, Holland

226611114444131312121122151533242466242444212113131414111122
33+44+4a4b4c55+5a5a+5b5b+5c5c+6a6a+6b6b+6c7a

RoutenaamDatumNiveau | StijlMassief naam

18-10-2009

Cherche mon souffle désespérément18-10-20097a / redpoint Rochers du Calvaire
Welcome to the machine18-10-20097a / redpoint Rochers de Freyr

12-7-2009

1-5-2009

8-11-2008

22-9-2008

14-7-2008

9-7-2008

8-7-2008