Profiel 

Sr.Roeben


1155222211331111
5c6a6a+6b6b+6c7a7a+

RoutenaamDatumNiveau | StijlMassief naam

22-5-2011

Belle Isa22-5-20116a / a vue Rochers de Freyr
Hazewee à Laeken (M1)22-5-20116c / redpoint Rochers de Freyr
La Liedekerke22-5-20116a / a vue Rochers de Freyr
Le parrain de Juliette22-5-20116b+ / a vue Rochers de Freyr

25-4-2011

17-4-2011

11-4-2011

10-4-2011

2-5-2010

19-4-2010

19-5-2007