Profiel 

Toffee


117777552288776622441111
33+44+4a4b4c5a5a+5b5b+5c+

RoutenaamDatumNiveau | StijlMassief naam

30-8-2008

Xena30-8-20084c / a vue Carrière de Durnal
Patta Negra30-8-20085a+ / toprope Carrière de Durnal
Nabjaar30-8-20085a / a vue Carrière de Durnal
Blue Eyes30-8-20084b / toprope Carrière de Durnal

1-6-2008

18-5-2008

7-7-2007

7-6-2007

1-7-2006

2-10-2005

4-9-2005

1-5-2005

6-11-2004

3-10-2004

19-9-2004

5-9-2004

19-6-2004

19-5-2004

9-5-2004

2-5-2004

25-4-2004

4-4-2004

28-3-2004