Info lidSchermnaam: kptzeppoz
Website: www.klimzaalblok.be
Plaats: Hoboken


Wedstrijden